Confidențialitate

Politica actualizată în 24 mai 2018

Pe scurt

S.C. L & F Shoes S.R.L. respectă legile în vigoare privind confidențialitatea datelor. www.urbanshoes.ro și S.C. L & F Shoes S.R.L. se angajază să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți și să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienții săi, precum și în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului, oferta și politica firmei.

www.urbanshoes.ro și S.C. L & F Shoes S.R.L. nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează datele tale de contact unor terti (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa ta de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fară acordul tău explicit.

Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul www.urbanshoes.ro adresa sa de email poate opta ca aceasta să fie ștearsă din baza de date a www.urbanshoes.ro. Pentru a șterge informațiile furnizate de tine din baza de date, este de ajuns să ne contactezi și să ne ceri acest lucru telefonic, prin fax sau e-mail.

Pe larg

L & F SHOES garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de către L & F SHOES pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, etc. numai cu acordul prealabil al clientului. Furnizarea datelor personale către L & F SHOES nu implică obligativate din partea utilizatorilor, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita în mod gratuit ștergerea acestora din baza de date. Orice astfel de cerere/notificare în vederea ștergerii acestora din baza de date, se va data, semna și trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa office@urbanshoestore.ro, sau prin poștă la adresa: Oradea, str. Filatov V.P. nr. 18, Județul BIHOR.

L & F SHOES se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terti cu excepția operatorului de marketing direct. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Datorită modului prin care datele cu caracter personal stocate de sistemul Urban Shoes sunt transmise pe cale electronică, L & F SHOES nu poate fi făcut răspunzătoare în nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informațiilor de către persoane neautorizate, prin folosirea de aparatură sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor, L & F SHOES va lua toate măsurile și va pune la dispoziție toate fișierele necesare organelor competente abilitate să rezolve acest tip de infracțiune.

Informațiile furnizate către L & F SHOES sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor, trimiterea de mesaje personalului L & F SHOES, abonarea la newsletter etc.), conform legilor în vigoare. L & F SHOES nu furnizează adresa ta de e-mail unor terți, nu încurajează spam-ul, și nu face publice datele furnizate de clienții săi fără acordul explicit al acestora.

L & F SHOES certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea nu are un caracter limitativ):

  • dreptul de a cere L & F SHOES să îți confirme sau infirme prelucrarea datelelor tale personale, în mod gratuit;
  • dreptul de a cere L & F SHOES să rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001;
  • dreptul de a cere L & F SHOES sa înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor tale personale;
  • dreptul de a cere L & F SHOES să înceteze expedierea de mesaje promoționale. 

Orice astfel de cerere/notificare se vă data, semna și trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa office@urbanshoes.ro sau prin poșta, la adresa: Oradea, str. Filatov V.P. nr. 18, Județul BIHOR. Urban Shoes folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află sub controlul nostru.

L & F SHOES nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijentei utilizatorului privind securitatea și confidentialitatea contului și parolei sale. L & F SHOES nu poate fi făcut răspunzător în nici un fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate de Urban Shoes în scopul precizat în prezentul document.

Orice accesare a bazei de date cu informații personale a utilizatorilor UrbanShoes, inclusiv orice încercare de acces neautorizat, va fi înregistrată într-un fișier de acces. Fișierele de acces vor face posibilă identificarea de către L & F SHOES a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv legitim, în vederea sesizării organelor competente. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul UrbanShoes, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului Urban Shoes și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au inițiat această acțiune.

CINE ESTE RESPONSABIL DE PROCESAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ?

 S.C. L&F SHOES S.R.L. (Urban Shoes ) este responsabil pentru colectarea datelor dumneavoastră.
Adresa noastra este: Oradea, str. P.V. Filatov nr. 18, Jud. Bihor.
Telefon: 0741242287
Email: office@urbanshoes.ro

CE DATE PERSONALE COLECTĂM?

 Formularele noastre de trimitere a comenzii sau returnare a produselor implică urmatoarele date: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa poștală, număr de telefon, data nașterii, numărul cardului de credit sau debit (PAN+CVV2) sau numărul contului(returnarea produsului). Colectăm de asemenea informații privind navigarea pe site.

ÎN CE SCOP PROCESĂM DATELE PERSONALE?

 Informațiile furnizate către L & F SHOES sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor,  abonarea la newsletter), conform legilor în vigoare. L & F SHOES nu furnizează adresa ta de e-mail altor terți, nu incurajaza spam-ul, și nu face publice datele furnizate de clienții săi fără acordul explicit al acestora.

Scopurile privind procesarea datelor personale sunt:

-Gestionarea și derularea înregistrării pe site-ul nostru. Mai exact completarea datelor personale ale clientului, adresa, dar și produsele vizualizate sau adăugate în coș. Noi apreciem clienții noștri de aceea încercam să le oferim conținut potrivit profilului său.

-Gestionarea cumpărăturilor online. Datele personale sunt utilizate pentru livrarea produselor dar și pentru a-l informa pe client prin intermediul poștei electonice, despre situația și statusul comenzii.

-Expedierea de date privind: promoții exclusive, reduceri, ultimele noutăți, adaptate profilului clientului prin intermediul poștei electronice (e-mail, telefon sau sms)

-Răspunsul la reclamații sau întrebări (e-mail sau telefon)

-Emiterea documentelor care atestă cumpărarea de produse de pe site: facture, bon fiscal(e-mail)

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE?

 UrbanShoes va ține datele personale, doar o perioadă rezonabilă (datele nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar și legal conform scopului pentru care au fost colectate) chiar dacă clientul nu mai efectuează cumpărături pe site-ul nostru.

AVEM SAU NU DREPTUL SĂ PROCESAM DATELE?

 Urbanshoes dispune de următoarele temeiuri legale privind prelucrarea datelor personale conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, UrbanShoes are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

Scopul colectării datelor este:

- informarea Clienților privind situația contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la comanda, la bunurile și/sau serviciile achiziționate.

- trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail)

- cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul clientului.

Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau Comanda cumpărătorul declară și acceptă necondiționat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a Urban Shoes, și își dă acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus.

Prin citirea documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Oradea, str. P.V. Filatov nr. 18, Jud. Bihor, puteți solicita să vi se confirme/infirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Oradea, str. P.V. Filatov nr. 18, Jud. Bihor vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz.

CUI PUTEM ÎMPĂRTĂȘI DATELE TALE PERSONALE?

 Fară consimțământul dvs. noi nu vom oferim datele dvs. personale unor terți care efectuează campanii de marketing.

Însă informațiile dvs. cu caracter personal pot fi furnizate către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și că urmare a unor cereri expres formulate.

DREPTURILE CLIENTULUI LEGATE DE DATELE PERSONALE?

 Site-ul nostru utilizează tehnici avansate de Securitate privind informația introdusă. Tranzacțiile online realizate prin intermediul site-ului www.urbanshoes.ro sunt sisteme de plată sigure și securizate.

Garantăm și asigurăm răspunderea că am luat toate măsurile tehnice dar și organizatorice pentru a proteja datele personale, pentru a evita pierderea lor sau utilizarea de către terti neconformi sau neautorizați. Drepturile clientului sunt: 

Dreptul la acces

Dreptul la rectificare

Dreptul la eliminarea datelor /ștergerea acestora din baza de date

Dreptul la limitare

Dreptul la portabilitate

Dreptul la opoziție

Dreptul de a depune o reclamație (www.dataprotection.ro)

 

FOLOSIREA SITE-ULUI NOSTRU

 Utilizatorii își exprimă acordul să utilizeze site-ul într-un mod adecvat, oferind informații reale și exacte.

UrbanShoes își rezervă dreptul de a face modificări pe care le consideră necesare site-ului fără preaviz și poate schimba, șterge sau modifica conținutul pe care îl oferă , că de exemplu aranjarea produselor în pagină sau situarea lor pe site.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

 Toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială asupra site-ului și a conținutul său, inclusiv, cu titlu de exemplu, imagini, video, desene, texte, grafică, sigle, pictograme, combinații de culori, structură, butoane, pe lângă platformă, denumiri comerciale, fotografii și desene industriale, precum și orice alte simboluri de uz industrial și comercial sunt proprietatea UrbanShoes sau a terților respectivi care au autorizat în mod corespunzător includerea lor pe site-ul web (Dep. Marketing - Dep. Tehnic).

POLITICA DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR

 UrbanShoes acționează prin intermediul unui terț, contractat pentru a furniza servicii de statistică. Acesta poate utiliza cookie-uri atunci când un utilizator navighează site-ul. Cookie-urile sunt fișiere pe care un server la trimite browserului, în scopul de a înregistra activitatea utilizatorilor în timpul navigării pe site.

Utilizarea cookie-urilor permite serverului site-ului să recunoască browserul web folosit de utilizator, în scopul de a simplifica experiența de navigare, permițând, de exemplu, accesul utilizatorilor care s-au înregistrat în prealabil, accesul la zonele, serviciile, promoțiile și concursurile rezervate exclusiv lor fără a fi nevoie să se înregistreze la fiecare vizită. De asemenea, sunt folosite pentru a măsura parametrii de audiență și trafic, monitorizând progresul și numărul de accesări

Fișierul cookie - date text nu foarte mari, trimise de către server și salvate de către aparatul terminal al Clientului (de obicei pe hard disk-ul calculatorului sau pe dispozitivul mobil). Pe acest drive se stochează informații, de care UrbanShoes poate avea nevoie pentru a se adapta la modalitatea de utilizare a acestuia de către Client și pentru a colecta date statistice privind site-ul de ex. date cu privire la paginile care au fost accesate, elementele descărcate și datele legate de denumirea domeniului furnizorului de internet sau țara de origine a vizitatorului, nestocând în principiu informații care permit identificarea Clientului, chiar dacă aceste informații uneori pot avea caracter de Date Personale, prin aceste date se atribuie anumite comportamente utilizatorului respectiv. 

Fișierele cookies utilizate de către Urbanshoes deservesc în special adaptării conținutului paginilor la preferințele Clientului precum și creșterii utilității și personalizării conținutului site-urilor.

Fișierele cookies utilizate în cadrul site-ului nu sunt dăunătoare nici pentru Client, nici pentru calculator/aparatul terminal folosit de Client. Pe site-ul nostru sunt utilizate două tipuri de fișiere cookies: de sesiune, care rămân pe calculator sau dispozitivul mobil al utilizatorului până la deconectarea de pe pagina de internet sau închiderea programului (motorului de căutare) și fixe, care rămân în terminalul utilizatorului pe perioada stabilită în parametrii fișierelor cookies sau până la momentul ștergerii manuale a acestora de către utilizator.

  Produsul a fost adăugat în coș